សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

រៀន​ពី​ពួក​គេ

មានស្តុក
16 000 រៀល
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

«រៀនពីពួកគេ» រៀបរាប់អំពី មេរៀនជីវិតពិត និងជាគោលការណ៍ដ៏មានតម្លៃរបស់បុគ្គលល្បីឈ្មោះ​ និងជោគជ័យក្នុងពិភពលោក។

 

រៀនសូត្រពីមនុស្សជោគជ័យ មិនប្រាកដថាយើងនឹងជោគជ័យដូចពួកគាត់ទេ ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៍យើងអាចបានដឹកពីផ្លូវជោគជ័យខ្លះៗ ដែលពួកគាត់ធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ដែរ។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
 • ហាតប៊ុក
ប្រភេទ
 • វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង
ភាសា
 • ខ្មែរ
ការនិពន្ធ
 • ឈុំ សីហា
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
 • 187
 • 2019
 • 1
 • មិនបានកំណត់
 • ក្រដាសសៀវភៅ
 • A5
 • មិនបានកំណត់
 • មិនបានកំណត់
 • កាកអំពៅ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.